Wiki

Da man har fått en del spørsmål/sett folk ha problemer med hvordan wiki-saken fungerer tenkte man det kunne passe å ha en egen side med informasjon som er nyttig for alle.

.

Grunnleggende

 • For å lage ny side skriver du inn tittel i firkanten i venstre meny der det står "Make New Page", og trykker "new page"
 • Holde markøren over knappene som dukker opp over tekst-vinduet mens du redigerer noe vil gi deg navnet på knappene. Veldig mange av disse funksjonene er intuitive eller velkjente. "Underline" understreker det du har markert. "Horizontal Line" gir deg en horisontal strek. Den typen ting. "URL link" er for linker til ting utenfor denne wikien.
 • Ekstern liste over Wiki-koding og formatering
 • Dersom det er flere spørsmål eller lure ting folk kommer på er det bare å legge det til på denne siden.

.

Linking

 • For å gjøre et ord om til link trykker du "Page Link" knappen (i menyen over tekst-boksen) mens du har ordet markert. Knappen ser ut som et tykt evighetssymbol (liggende åttetall) med en vinkel over seg til høyre. Og det kommer opp "Page link" når du holder musa over knappen.
 • Eller du kan putte 3 firkant-paranteser på hver side av ordet for å lage en link
 • Dersom du vil at et ord skal være en link, men linken og ordet du bruker er to forskjellige, bruker du link-knappen med en stjerne ved siden av. Da skriver du inn navnet på siden du vil linke til øverst, og ordet som skal vises for leseren nederst.

.

Formatering

 • To stjerner før og etter et ord gjør teksten tykk. Det samme oppnår du ved å markere teksten og trykke på "B" knappen over redigeringsvinduet, eller trykke "Control" +"B" på tastaturet ditt
 • To skråstreker før og etter et ord gjør teksten kursiv. Det samme oppnår du ved å markere teksten og trykke på "I" knappen. over redigeringsvinduet, eller trykke "Control" +"I" på tastaturet ditt
 • To understreker før og etter et ord gjør teksten understreket. Det samme oppnår du ved å markere teksten og trykke på "I" knappen. over redigeringsvinduet, eller trykke "Control" +"U" på tastaturet ditt

.

Se hva som har blitt forandret

 • Nederst til høyre på bunnen av hver side er det diverse knapper eller blåfargede ord. Dersom du trykker på den som sier "History" vil du få opp en liste over hvem som har redigert denne siden, og når, og ca. hva de gjorde (skapte siden, forandret innhold, la til tags, etc)
 • Ved å velge to versjoner av siden (standard er nåværende og forrige) og så trykke på knappen som sier "Compare Versions" vil siden vise nøyaktig hva som har blitt forandret fra den ene til den andre versjonen ved å utheve den relevante teksten i grønt eller rødt medt gjennomstreking, avhvengig av om det er innhold som er blitt lagt til eller fjernet.

.

Se koden til en side

 • Nederst til høyre på bunnen av hver side er det diverse knapper eller blåfargede ord. Dersom du trykker på den som sier "+Options" vil et sett med nye funksjoner dukke opp.
 • Trykk på den som sier "Page Source", og du vil se hvordan siden er skrevet i redigerings-vinduet, råkoden brukt til å få saken til å se ut som den gjør.
 • Dette kan så markeres og copy/pastes der man trenger

.

Nyttige Wiki-koder

Du Skriver Siden Viser
[[[Start]]] Start
[[[start | Main Page]]] Main Page
http://www.wikipedia.org/ http://www.wikipedia.org/
[http://www.wikipedia.org/ Wikipedia] Wikipedia
[*http://www.wikipedia.org/ Wikipedia] Som over, men åpner i nytt vindu/tab
[wikipedia:Albert_Einstein Albert] Albert
**Fet Tekst** Fet Tekst
//Kursiv Tekst// Kursiv Tekst
__Understreket Tekst__ Understreket Tekst
--Utstrøket Tekst-- Utstrøket Tekst
Vanlig^^Hevet Tekst^^ VanligHevet Tekst
Vanlig,,Sunket Tekst,, VanligSunket Tekst
[!-- Usynlig Tekst --]
[[span style="color:red"]]Rød Tekst[[/span]] Rød Tekst
[[size 50%]]Halvert Størrelse[[/size]] Halvert Størrelse
[[size 200%]]Doblet Størrelse[[/size]] Doblet Størrelse

.

Kode Skrevet Gir Resultat
+ Tekst "Tekst" som første nivås overskrift
++ Tekst "Tekst" som andre nivås overskrift
------ Horisontal linje
|| Tekst1 || Tekst2 || Tabell med "Tekst1" i rute 1, osv.
= Setning Midtstiller "Setning"
* Tekst Punktliste med "Tekst" som punkt
# Tekst Nummerert liste med "Tekst" som punkt
> Tekst Sitat-boks med "Tekst" inni
[[=]]
Avsnitt
[[/=]]
Midtstiller "Avsnitt"
[[<]]
Avsnitt
[[/<]]
Venstrestiller "Avsnitt"
[[>]]
Avsnitt
[[/>]]
Høyrestiller "Avsnitt"
[google:Wiki+coding] Link til google-search for "Wiki coding"
[[toc]] Innholdsfortegnelse
[[f>toc]] …som er høyrejustert og tekstvennlig

.

Kode Skrevet Gir Resultat
[[image http://www.bildeadressen.org/]] Viser bildet addressen tilhører
[[image http://www.bildeadressen.org/ width="100px"]] Justerer bildet til 100 pixlers bredde
[[image http://www.bildeadressen.org/ height="100px"]] Justerer bildet til 100 pixlers høyde
[[<image http://www.bildeadressen.org/]] Venstrestiller bildet vist
[[f<image http://www.bildeadressen.org/]] …og lar teksten omgi bildet
[[module ListPages tags="+mage -dead" separate="no" rssEmbed="no" rssShow="no" order="titleAsc"]]
●%%linked_title%%
[[/module]]
En punktliste over alle sider med "mage" som tag men uten "dead"
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License